Houd uw vragen bij! ... en post ze hier

Examenroosters, algemene discussies, ...

Moderator: Praesidium

User avatar
Chrizzle
WOZ
Posts: 449

Houd uw vragen bij! ... en post ze hier

Post#1 » Thu May 20, 2010 9:40 pm

Binnenkort is het weer zover! De dagen worden langer, de cursussen worden dikker en de gemiddelde hoeveelheid slaap per nacht daalt exponentieel (of toch voor de meesten onder ons).

Gelieve in deze topic alle verzamelde vragen, opgeloste opgaves of andere waardevolle weetjes te posten.

Mocht je nog vragen hebben over wat dan ook, ik ben altijd te bereiken op christophe@winak.be.

Een ietswat prettige, zeer aangename en hopelijk verhelderende examenperiode toegewenst!

Christophe
Mentor Informatica 2010 - 2011

User avatar
zarry
Posts: 212

Post#2 » Tue Jun 08, 2010 11:22 am

Formele Technieken in Software Engineering

Petri Nets:

1. Maak een Petri Net voor een rond punt. Wagens die het rond punt willen betreden hebben prioriteit. Auto's kunnen niet inhalen, eens er een beslissing is welke straat ze gaan nemen blijft die, in een straat kunnen auto's op en af het rond punt gaan. Toon aan dat er een deadlock kan optreden.
Verhelp de deadlock door gebruik te maken van 1) fairness en 2) complementaire plaatsen.

2. Toon aan dat als de wagens op het rond punt prioriteit hebben er geen deadlock zal optreden.

(niet letterlijk het examen maar dit waren wel de vragen..)


Papers:

Gekozen: Software Factories, toegewezen: Formele Specifications, a roadmap

Vergelijk hoe je analoog met beide papers je dit hebt kunnen/moeten toepassen bij de labo sessies (AGG) en waarom gebruiken we dat?

(was in grote lijnen het gesprek tussen Serge en ik)
Ik spreek Zwarryzwaniaans en jij?

Pieter Belmans
Posts: 593
Contact:

Post#3 » Mon Jun 14, 2010 10:50 am

Beeldverwerking:

1) Bespreek sampling en reconstructie.
2) Fast Fourier Transform
3) Hoe bepalen we de signal-to-noise ratio aan de hand van twee beelden?
4) Homomorfe filter
5) Houghtransformatie

User avatar
VFlicka
WOZ
Posts: 488

Post#4 » Fri Jun 18, 2010 12:25 pm

AI:
Vraag 1:
Exacte copie van sept09.pdf vraag 1.

Vraag 2: Search
Gegeven devolgende graph met arccosts.

Code: Select all

,-------------9------------v
S --2--> A --2--> C --4--> G
'    '---3---v     ^
'--1--> B --2--> D -----4--^
    '--4--> E
-> Zet dit in een monospace font om te zien wat er eigelijk staat.

De heuristic voor elke node is:
S 6
A 0
B 6
C 4
D 1
E 10
G 0

Geef het pad voor devolgende searchalgoritmes, en geef uitleg.
DFS, BFS, UCS, UCS met state avoidance, A*, A* met state avoidance.


Vraag 3: Minimax
Exacte copie van sept09.pdf vraag 3.

Vraag 4: CSP
Je moet een drugsdealer zoeken, er zijn 5 naast elkaar gelegen appartementen (1,2,3,4,5). Tussen 2 appartementen kan je luisteren wat voor geluid je hoort, je hoort altijd het luidste van de 2.
Volwassenen: s (silence)
Gezin met baby: c (cry)
Gezin met teeners: m (music)
Dealer: r (rustling)
Van luid naar stilst: m > c > r > s

Je hoort:

Code: Select all

1|2|3|4|5
 m c r m
Geef de variabelen en de domeinen van dit CSP.
Geef de unary en binary constraints.
Geef de mogelijke domeinen na arc consistency.
Geef alle mogelijke oplossingen.

Stel dat je wel CSP's kan oplossen maar niet kan oplossen, en je hebt een machine CSP detector waar je een CSP kan ingeven en eruit komt of er een mogelijke oplossing bestaat. Hoe kan je die gebruiken om CSP's op te lossen?

User avatar
nasam
Posts: 233
Contact:

Post#5 » Sun Jun 27, 2010 12:54 pm

Progdigmas

1. Geef de normaalvorm van volgende expressies:

(a) ((\x.\y.\z.(y x) (x y)) (u z)) y)
(b) (\x.(\y.(x (y y)) \z.(x (z z))) (\u.\v.u w))

\ maar ik houd ni zo van latex op dit forum

2. Een lijst [E1,E2,E3] kan voorgesteld worden als \z.((z E1) \z((z E2) \z.((z E3) nil)))

- Is dit een combinator? Waarom?
- Indien niet, geef een combinator voor de operatie "vorm een lijst met 3 elementen".

3. Leg uit waarom zelf-applicatie niet mogelijk is in de getypeerde Lambda-calculus

4. Schrijf een programma dat opeenvolgende duplicaten van lijstelementen elimineert.

(a) In prolog: Verwachte werking

Code: Select all

?- compress([a,a,a,a,b,c,c,a,a,d,e,e,e,e], X).
X= [a,b,c,a,d,e]
(b) In haskell:

Code: Select all

*Main> compress ['a', 'a,' 'a', 'a', 'b', 'c', 'c', 'a', 'a', 'd', 'e', 'e', 'e']
"abcade"
5. Schrijf een programma dat gegeven een begin en eindindex een slice uit een lijst kan extraheren

(a) In Prolog

Code: Select all

?- slice([a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k], 3, 7, L).
L = [c,d,e,f,g]
(b) In Haskell

Code: Select all

*Main> slice ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k'] 3 7
"cdefg"
Puntenverdeling 9pt theorie (eerste 3 vragen), 9pt praktijk (laatste 2 vragen), 2pt evaluatie in het jaar
http://www.nathansamson.be" onclick="window.open(this.href);return false; Flattr me!Image

User avatar
Pedro
Prosenior
Posts: 3251

Post#6 » Thu Jul 01, 2010 1:08 pm

kijk, da is nu nog is een vraag ze!!!! xD
WINAK Scriptor 2010-2011
WINAK Zedenmeester 2010-2011
WINAK Vice-Praeses 2011-2012
WINAK Praeses 2012-2013
WINAK Praegustator 2013-2014

Return to “Algemeen”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron